HL Energi AB

HL Energi AB, Bögatan 40. 670 10 Töcksfors

+46 573-216 30 | info@hlenergi.se

Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett miljövänligt uppvärmningsalternativ, eftersom man eldar med endast förnyelsebart fastbränsle. I dagsläget är det pellets. Men för att gå ytterligare ett steg mot bättre miljö, planerar vi att använda oss av flis.

 

Den är givetvis hämtad från vårt närområde, för att få kortare transportväg. Fjärrvärme är på sikt en mycket god ekonomisk affär. Driftsäkerheten är hög och det är underhållsfritt. Vid ev. problem kan du nå vår servicepersonal dygnet runt.

 

Fjärrvärmesystemet är ständigt under utbyggnad. Mellan åren 2006-2009 har bl.a. äldreboende, brandstation/badhus, kommunala förskolor, privata hyresbostäder kopplats upp mot fjärrvärmen.