HL Energi AB

HL Energi AB, Bögatan 40. 670 10 Töcksfors

+46 573-216 30 | info@hlenergi.se

H-Line

H Line är designad för att klara de allt tuffare kraven på moderna värme-och kylanläggningar som byggs för framtiden. H-Line är en tryckhållningsenhet med tillhörande öppet kärl. Designat  för att hålla ett optimalt stabilt tryck i systemet och därmed reducera systemets tryckvariationer till ett minium.

Användningsområde: undercentraler i fjärrvärmenät, hyresfastigheter, industrier och till kylsystem för affärs- och kontorslokaler.

Funktion:

Trycket i anläggningen regleras via en motorventil och tryckhållningspump. När trycket varierar sker följande:

  • Vid för lågt tryck ökar den mjukstartande pumpen sitt varvtal och bevakar således det inställda trycket på ett mycket effektivt och lugnt sätt.
  • Ökar trycket i anläggningen för mycket (mot det inprogrammerade börvärdet) kommer motorventilen att öppna successivt så mycket som erfordras för att trycket skall hållas inom de tidigare inställda värdena.

Motorventilen släpper tillbaka vatten till kärlet. Pumpen tar vatten från kärlet och trycker ut i värme- eller kylsystemet. Man programmerar endast det tryck som man önskar ha i systemet. Från detta tryck styrs både pump och motorventil. Larmgränserna inprogrammeras direkt på displayen på panelen. Kontinuerlig visning av tryck i system och nivå i kärlet visas alltid i displayen med hjälp av de integrerade sensorerna.

Förenklad höger alt vänstermontering av sugslang.

Allt detta tillsammans med ett specialprogram i PLC:n gör att anläggningen alltid håller ett angivet tryck på ett för anläggningen mjukt och följsamt sätt.

Analoga utgångar finns tillgängliga för tryck och nivå.

El: 230V 1-fas som standard. Levereras med 1 meter kabel och europakontakt.

Mått och vikter för H-Line polyetenkärl. 

VolymDjupBreddDiam.HöjdVikt
200     570 1000 12
270 800 400   1050 15
320     700 1000 17
520     890 1000 22
700     900 1475 23
1000 1400 790   1390 25
           

Specialkärl och större volym mot förfrågan.