HL Energi AB

HL Energi AB, Bögatan 40. 670 10 Töcksfors

+46 573-216 30 | info@hlenergi.se

Expansionskärl

Alla våra tankar, VR, VRV, VS och VSV-sortimentet är testade, kontrollerade och certifierade av vårt företag. När tanken är inkopplad mot systemet höjs temperaturen som då ökar vattenvolymen och börjar fylla gummiblåsan med systemvatten.

 

Vattenvolymen fortsätter expandera till maximal arbetstemperatur är nådd. Vid detta stadie upptar gummiblåsan nästan allt utrymme i tanken. Den uppblåsbara luftkudden i kärlet gör att all kontakt mellan vattnet och dom inre ytorna av tanken undviks.

 

Efterhand som temperaturen sänks minskar också vattenvolymen i systemet. På grund av trycket i luftkudden börjar vattnet komma ut ur tanken tills gummiblåsan når sin ursprungliga volym. Sen kommmer nästa värmecykel igen.

Expansionskärl